Alpkaja
Alpine chough
Pyrrhocorax graculus
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound

Halmstad, juni 2015
Helt osannolikt upptäcktes denna fågel i Halmstad. En stannfågel fågel som håller till högt upp i bergstrakter i södra Europa och österut.


Här drar den iväg dagen efter upptäckten och försvann från Halmstad.