Dårgräsfjäril - Woodland brown
Lopinga achine

 

Kvickgräsfjäril - Speckled Wood
Pararge aegeria

hane


hona 

Pärlgräsfjäril - Pearly Heath
Coenonympha arcania
 

Skogsgräsfjäril - Arran brown
Erebia ligea