Tallgräsfjäril - Baltic grayling
Oeneis jutta




Dårgräsfjäril - Woodland brown
Lopinga achine

 

Kvickgräsfjäril - Speckled Wood
Pararge aegeria

hane


hona

 

Pärlgräsfjäril - Pearly Heath
Coenonympha arcania






 

Skogsgräsfjäril - Arran brown
Erebia ligea

Med silverstreckad pärlemorfjäril