Fjärilar - Butterflies

    Riddarfjarilar
    Gula höfjärilar
    Övriga vitfjärilar
    Pärlemorfjärilar större
    Pärlemorfjärilar mindre
    Nätfjärilar
    Guldvingar
    Snabbvingar
    Blåvingar allmänna
    Blåvingar spridda
    Blåvingar ovanliga
    Gullvivefjäril - Duke of Burgundy
    Gräsfjärilar
    Övriga praktfjärilar
    Bastardsvärmare
    Visslare och smygare
    Mätare och nattfjärilar