Asknätfjäril - Scarce Fritillary
Euphydryas maturna 

Sotnätfjäril - False heath Fritillary
Melitaea diamina
Väddnätfjäril - Marsh Fritillary
Euphydryas aurinia

 

Ängsnätfjäril - Glanville Fritillary
Melitaea cinxia


Skogsnätfjäril - Heath Fritillary
 Mellicta athalia