Väddnätfjäril - Marsh Fritillary
Euphydryas aurinia

 

Sotnätfjäril - False heath Fritillary
Melitaea diamina

 

Ängssnätfjäril - Glanville Fritillary
Melitaea cinxia

Skogsnätfjäril - Heath Fritillary
 Mellicta athalia