Koboltmes
Tenerife Blue Tit
Parus teneriffae teneriffae
 

Grand Canaria, mars 2013
Koboltmes finns endast i Nordafrika och på Kanariöarna. Koboltmesarna på Kanarieöarna
skiljer sig åt från de Nordafrikanska och kan komma att bedömas som egen art.