Lappmes
Siberian Tit
Parus cinctus
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Vånnsjön, Dalarna, mars 2010