Morkulla
Eurasian Woodcock
Scolopax rusticola
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Lerum, december 2008