Rödglada
Red Kite
Milvus milvus

Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / SoundDrakamöllan, Skåne, juni 2013
En tur till Skåne för att leta efter sommargylling vid Drakamöllan, resulterade i ett par bilder på den vackra röda gladan i stället.


 

 

Blentarp, Skåne, maj 2012