Småfläckig sumphöna
Spotted Crake
Porzana porzana
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound



Getterön, Halland, september 2010