Taltrast
Song Thrush
Turdus philomelos

Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Jonsered, Västergötland, maj 2018

 

Hulesjön, Västergötland, juli 2015
 

Lerum, Västergötland, juni 2015

 

Debrecen, Ungern, maj/juni 2011

 

Göteborg, oktober 2008