Tjäder
Western Capercaillie
Tetrao urogallus

Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / SoundVästergötland
 

Pite Lappmark