Toppskarv
European Shag
Phalacrocorax aristotelis

Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / SoundKosterfjorden, Bohuslän, januari 2013
Toppskarv är en relativt ny häckfågel i Sverige. Enda häckplatsen är Väderöarna strax sydväst om Koster. Jag hade turen att
en vinterdag få följa med ornitologen Matti Åhlund på en heldagstur med båt i Kosterhavet och inventera
fåglar på de olika skären. Skarvarna var mycket skygga, troligen för att det nyligen varit jakt på storskarv i området.

 

Hornöya, Varanger, Norge, juni 2009

 

Runde, Norge, juli 2008