Blå kejsartrollslända - Blue emperor
Anax imperator

hane

 

Höstmosaikslända - Migrant hawker
Aeshna mixta

hane
 

Starrmosaikslända - Moorland hawker
Aeshna juncea

hona


hane


Tidig mosaikslända - Hairy dragonfly
Brachutron pratense

hane

hane
 

Blågrön mosaikslända - Southern hawker
Aeshna cyanea

hane

hane

hane


Brun mosaikslända - Brown hawker
Aeshna grandis

hanehona