Fuerteventura januari 2015

 

Smutsgam/Egyptian vulture

 

Spansk sparvSpanish Sparrow


 

Kanariepiplärka/Berthelot’s Pipit

 

Dvärglärka/Lesser Short-toed Lark

 

Ökentrumpetare/Trumpeter Finch

 

Varfågel/Southern Grey Shrike

 

Tornfalk/Common Kestrel

 

Rostand/Ruddy Shelduck

 

Medelhavstrut/Yellow-legged Gull

 

Silkeshäger/Little Egrett


 

Större strandpipare/Common Ringed Plover 

Kustpipare/Grey Plover

 

Småspov/Whimbrel

 

Drillsnäppa/Common sandpiper

 

TurkduvaCollared Dove

 

KlippduvaRock Dove

 

Getter/Goats
På ön finns lika många getter som invånare

 

Afrikansk borstekorre - Barbary ground squirrel
Atlantoxerus getulus

 

Röd Grapsuskrabba - Lightfoot crab