Varanger juni 2009

Vardö

 

Vadsö

 

Eckeröya


Hornöya

 

Lunnefågel/Atlantic Puffin,  Hornöya


 

Toppskarv/European Shag, Hornöya

 

Smalnäbbad simsnäppa/Red-necked Pharalope, Vadsö

 

 

Tretåig mås/Kittywake, Eckeröya

 

Tordmule/Razorbill, Hornöya

 

Spetsbergsgrissla/Thick-billed Murre, Hornöya

 

Kustlabb/Arctic Skua, Vardö

 

Rödbena/Redshank, Vardö

 

Större strandpipare/Common Ringed Plover, Vardö

 

Roskarl/Turnstone, Vardö


 

Lappsparv/Lapland Bunting, Vardö


 


Rödstrupig piplärka/Red-throated pipit, Hornöya



Vadsö



Nordsångare/Arctic Warbler, Neiden

 


Gråtrut/Herring Gull, Hornöya


 

Smålom/Red-throated Diver, Vardö

 

Och en skogshare