Diverse djurbilder
Träffar jag på andra djur än fåglar när jag är ute i naturen så händer det
att jag tar en bild. Oftast lägger jag inte ner någon tid för att få annat
än dokumentationsbilder.

    Bäver - Beaver
    Utter - Otter
    Säl - Seal
    Björn - Brown bear
    Järv - Wolverine
    Mård - Pine Marten
    Mink - Mink
    Iller - European polecat
    Vessla - Weasel
    Mindre panda - Red panda
    Ekorre - Red Squirrel
    Persisk ekorre - Caucasian squirrel
    Afrikansk borstekorre - Barbary ground Squirrel
    Sisel/Ground squirrel
    Rödräv - Fox
    Fjällräv - Arctic Fox
    Varg - Gray Wolf
    Älg - Moose
 
    Rådjur - Roe Deer
 
    Ren - Reindeer
 
    Mufflonfår - Mouflon
    Dovhjort - Fallow Deer
 
    Kronhjort - Red deer
   

 

Myskoxe - Muskox

 

    Kamel - Bactrian Camel
 
    Snöget - Mountain Goat
 
    Fälthare - European Hare
 
    Skogshare - Mountain Hare
 
     

Vildkanin - European Rabbit
 

    Vildsvin - Wild boar
 
    Sydlig pudu - Pudu (south)
 
    Lämmel - Lemming
 
    Mindre skogsmus - Wood mouse
 
    Gråsiding - Grey red-backed vole
    Vattensork - Water Vole
 
    Lodjur - Lynx
    Tiger - Tiger
    Leopard - Leopard
    Snöleopard - Snow Leopard
    Pallas katt - Palla´s Cat
 
    Sköldpadda - Turtle
    Kopparödla - Slow worm
    Ormar - Snakes
    Ödlor - Lizards
    Grodor - Frogs
    Padda - Toad