Dvärgbeckasin
Jack Snipe
Lymnocryptes minimus
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound

Mölndal, Västergötland