Dvärgbeckasin
Jack Snipe
Lymnocryptes minimus
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound

Mölndal, Västergötland, februari 2012


 

Mölndal, Västergötland, januari 2006