Tävlingen arrangerades i fågeltidskriften Roadrunners regi. Den var öppen för alla fotografer som hade bild på minst 200 av Sveriges
häckande fågelarter. Bilderna måste vara tagna i Sverige och de behövde inte vara nytagna. Varje vardag tävlande man om bästa bild på en av
de 253 i landet häckande arterna.  Först ut var svanar – knölsvan var premiärarten - följt av änder osv. Bilderna visades respektive dag utan
fotografens namn på en hemsida och vem som helst kunde rösta på vilken bild man tyckte var bäst, näst bäst och tredje bäst. Först när
röstningen avslutats respektive dag visades resultatet med fotografernas namn. Sexton fotografer ställde upp i tävlingen.
I listan nedan visas endast de som i slutresultatet kom på plats 1-10.