Fjällvråk
Rough-legged Buzzard
Buteo lagopus
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound

Torne lappmark

ruvande fjällvråk - typisk häckningsmiljö

 

Säve, Göteborg


 

Smedsgård, Halland