Vitgräsfjäril - Large Wall Brown
Lasiommata maera 

Berggräsfjäril - Northern Wall Brown
Lasiommata petropolitana

 

Svingelgräsfjäril - Wall brown
Lasiommata megera

hanehonahona och hane