Brun gräsfjäril - Scarce heath
Coenonympha hero

 

Luktgräsfjäril - Ringlet
Aphantopus hyperandus

hane
♂, hona


hane


honaSlåttergräsfjäril - Meadow brown
Maniola jurtina

honahane

 

Starrgräsfjäril - Large heath
Coenonympha tullia 

Kamgräsfjäril - Small heath
Coenonympha pamphilus
Sandgräsfjäril - Grayling

Hipparchia semelehona

Östlig sandgräsfjäril - Easterna Rock Grayling
Hipparchia syriaca