Asknätfjäril - Scarce Fritillary
Euphydryas maturna


hane
 

Sotnätfjäril - False heath Fritillary
Melitaea diamina

honahaneVäddnätfjäril - Marsh Fritillary
Euphydryas aurinia

hane

 

Ängsnätfjäril - Glanville Fritillary
Melitaea cinxia

hane


hanehona


hane och hona
Skogsnätfjäril - Heath Fritillary
 Mellicta athalia