Kaspisk trut
Caspian Gull
Larus cachinnans
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Glommen, Halland, januari 2007