Orre
Black Grouse
Lyrurus
tetrix
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Västmanland, april 2014

 

Båtsjaur, Pite Lappmark, maj 2012