Slaguggla
Ural Owl
Strix uralensis
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / SoundSala, Västmanland, maj 2011 

Sala, Västmanland, maj 2008

                                                                                                                            för liten för ringmärkning, 1 v - 1:a utflykten från holken