Större gulbena
Green-winged Teal
Tringa melanoleuca
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Björkäng, Halland, februari 2018
Smedsgård, Halland, januari 2018