Taltrast
Song Thrush
Turdus philomelos

Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound


Brobacka, Västergötland, juli 2019

 

Hulesjön, Västergötland, juli 2015


 

Debrecen, Ungern, maj/juni 2011

 

Göteborg, oktober 2008