Tjäder
Western Capercaillie
Tetrao urogallus

Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / SoundVästergötland, mars 2012 

Pite Lappmark, maj 2012


 

 

Västergötland, april 2010

 

Äspered, Västergötland, april 2009


Västergötland, november 2007