Blå kejsartrollslända - Blue emperor
Anax imperator

hane 

Mindre kejsartrollslända - Lesser emperor
Anax parthenope

 

Höstmosaikslända - Migrant hawker
Aeshna mixta
hane
 

Starrmosaikslända - Moorland hawker
Aeshna juncea

hona


hane


Tidig mosaikslända - Hairy dragonfly
Brachutron pratense

hane

hona
 

Blågrön mosaikslända - Southern hawker
Aeshna cyanea

hona

hona

hona

hona


hane


Brun mosaikslända - Brown hawker
Aeshna grandis

hane

hane


hona