Höstmosaikslända - Migrant hawker
Aeshna mixta

hane




hona

 


Blå kejsartrollslända - Blue emperor
Anax imperator

hane



 

Mindre kejsartrollslända - Lesser emperor
Anax parthenope

 


 

Starrmosaikslända - Moorland hawker
Aeshna juncea

hane

 


hona


Gungflymosaikslända - Subarctica Darner
Aeshna subarctica

hane


Tidig mosaikslända - Hairy dragonfly
Brachutron pratense

hane

hona
 

Blågrön mosaikslända - Southern hawker
Aeshna cyanea

hona

hona


hane




Brun mosaikslända - Brown hawker
Aeshna grandis

hane

hane

hane


hona