Blå kejsartrollslända - Blue emperor
Anax imperator

hane

 

Mindre kejsartrollslända - Lesser emperor
Anax parthenope

 

Höstmosaikslända - Migrant hawker
Aeshna mixta


hane
 

Starrmosaikslända - Moorland hawker
Aeshna juncea

hona


hane


Tidig mosaikslända - Hairy dragonfly
Brachutron pratense

hane

hona
 

Blågrön mosaikslända - Southern hawker
Aeshna cyanea

hona
 


hona
 


honahonahane


Brun mosaikslända - Brown hawker
Aeshna grandis

hane


hane


hona


hona