Blåbandad jungfruslända - Banded demoiselle
Calopteryx splendens

hane
hona

Blå jungfruslända - Beautiful demoiselle
Calopteryx virgo

hanehonaPudrad smaragdflickslända - Emerald damselfly
Lestes sponsa

hane


hona 

Kraftig smaragdflickslända - Robust spreadwing
Lestes dryas

hona


hona


haneStörre kustflickslända - Blue-tailed damselfly
Ischnura elegans

hane

hane

hane


hona

 


Mindre kustflickslända - Small Blue-tailed damselfly
Ischnura pumilio

hane
 

Röd flickslända - Large red damselfly
Pyrrhosoma nymphula

hanehane
♂ och hona

 

Större rödögonflickslända - Red-eyed damselfly
Erythromma najas

hane


hona ♂ och hane


Flodflickslända - Blue Featherleg
Platycnemis pennipes

hanehona


hane ♂ och hona

 

Sjöflickslända - Northern bluet
Enallagma cyathigerum

hane

ung hane


hona
 

Månflickslända - Crescent Bluet
Coenagrion lunulatum

hane

 

Spjutflickslända - Northern damselfly
Coenagrion hastulatum

hanehona


 

Ljus lyrflickslända - Azure bluet
Coenagrion puella

hona


hanar

hane ♂ och hona


Mörk lyrflickslända - Variable bluet
Coenagrion pulchellum

hane ♂ och hona ♀


hane