Kungstrollslända - Golden-ringed dragonfly
Cordulegaster boltonii

hane
 


hona