Har du sett en fågel och undrar vilken art det är - kanske hittar du den under någon av länkarna här nedan. Klicka på den fågel du tror det är så kommer du till en sida med uppgift om art och fler bilder på fågeln samt kan höra hur den låter.
 

Havs- och sjöfåglar

Stork- och hönsfåglar, vadare

Ugglor, rovfåglar, gamar, duvor

Hackspettar, trastar, kråkfåglar

Sångare, flugsnappare, mesar

Ärlor, svalor, lärkor, piplärkor

Finkar, sparvar

Törnskator, Nötväckor, Praktfåglar, Övriga