Nya foton/från galleriet
new photos/from gallery


Smålom/Red-throated Diver

fler


Humledagsvärmare/Broad-bordered hawkmoth


flerGrönbena/Wood Sandpiper

fler


Rovfjäril/Small white
Pieris rapae

fler


Sädesärla/White Wagtail

fler


Älggräspärlemorfjäril/Lesser marbled fritillary


fler

 

Skogsduva/Stock Pigeon

fler


Mindre tåtelsmygare/Esssex skipper

fler


Kricka/Common Teal

fler


Fisktärna/Common Tern

fler


Kanadagås/Canada Goose

fler


Grå flugsnappare/Spotted flycatcher

fler