Buskskvätta
Whinchat
Saxicola rubetra
Song or Call / Sång eller lockläte
Läte / Sound

Stenkullen, juni 2014 

Hornborgasjön, Fågeludden, maj 2014

 

Stora Amundön, Västergötland, augusti 2008