Fjärilar - Butterflies

    Riddarfjärilar
    Mörka praktfjärilar
    Fuksar
    Gula höfjärilar
    Övriga vitfjärilar
    Pärlemorfjärilar större
    Pärlemorfjärilar mindre
    Nätfjärilar
    Guldvingar
    Snabbvingar
    Blåvingar allmänna
    Blåvingar spridda
    Blåvingar ovanliga
    Gullvivefjäril
    Gräsfjärilar - stenmarker
    Gräsfjärilar - skogsmarker
    Gräsfjärilar - gräsmarker
    Övriga praktfjärilar
    Bastardsvärmare
    Visslare och smygare
    Mätare och nattfjärilar