Trollsländor - Odonata

      Flicksländor - Damselfly
      Kungstrollslända - Goldenring
      Mosaiksländor - Hawkers
      Flodtrollsländor - Clubtails
      Skimmertrollsländor - Emeralds
      Kärrtrollsländor - Whitefaces
      Ängstrollsländor - Darters
      Övriga - Others